Cashback və Miles

Kart ilə ödədiyin məbləğin 30%-dək hissəsi kartına geri qayıdır. Bütün Unibank kartlarında cashback xidməti mövcuddur (istisna UniMiles, Mastercard Black Edition, Mastercard World Elite və Visa Infinite kartlarıdır). Bu kartlarda cashback əvəzinə, miles hesablanır. 

Millərin hesablanması və işləmə metodu haqqında daha ətraflı məlumatı UniMiles səhifəsindən əldə etmək olar.

10%

Əjdaha Dönər

KHATAI, M.HADI EV 21

KHATAI, N.RAFIYEV EV 17A

KHIRDALAN, H.Z.TAGHIYEV

YASAMAL, Z.KHALILOV EV 25B

YASAMAL, J.JABBARLI EV 38, M.2

NARIMANOV, AGHA NEMATULLA EV 51

SABAIL, U.HAJIBAYOV EV 8

NIZAMI, B.NURIYEV G.GARAYEV KAS.

NASIMI, B.SAFAROGHLU EV 213

*7770
Məhsullar
Xəbərlər
Digər