Cashback və Miles

Kart ilə ödədiyin məbləğin 30%-dək hissəsi kartına geri qayıdır. Bütün Unibank kartlarında cashback xidməti mövcuddur (istisna UniMiles, Mastercard Black Edition, Mastercard World Elite və Visa Infinite kartlarıdır). Bu kartlarda cashback əvəzinə, miles hesablanır. 

Millərin hesablanması və işləmə metodu haqqında daha ətraflı məlumatı UniMiles səhifəsindən əldə etmək olar.

5%

Sağlam Ailə

Ə.Rəcəbli pr, ev 10
Sumqayıt şəhəri, 1-ci MKR C.Cabbarlı küçəsi 8C

Əlaqə: 012 910
Məhsullar
Xəbərlər
Digər