Cashback və Miles

Kart ilə ödədiyin məbləğin 30%-dək hissəsi kartına geri qayıdır. Bütün Unibank kartlarında cashback xidməti mövcuddur (istisna UniMiles, Mastercard Black Edition, Mastercard World Elite və Visa Infinite kartlarıdır). Bu kartlarda cashback əvəzinə, miles hesablanır. 

Millərin hesablanması və işləmə metodu haqqında daha ətraflı məlumatı UniMiles səhifəsindən əldə etmək olar.

10%

LTB

1. Tərlan Əliyarbəyov ev.9,
(012) 493 30 50

2. Metropark T/M,
(012) 566 48 39

3. Sumqayıt ş,2 MKR 21/27,Sülh küç,
(018) 644 86 70

4. Gəncə şəhəri, Nizami küç. ev 46,
(055) 655 55 59

5. Gəncə şəhəri, Ş.İ.Xətai ev 93,
(055) 961 80 08
Məhsullar
Xəbərlər
Digər