Yığım

Gələcəyini indidən düşün! Minimal məbləğlə daha çox pul qazan.

Müddət AZN USD EUR*
12 ay 11 % 0.6 % -
Müddət AZN USD EUR*
12 ay 11 % 0.5 % -

Hər ay depozitə minimal olaraq 10 AZN/USD/EUR məbləği artırıldığda əlavə olaraq bonus hesablanır

Əlavə məlumat

— Depozitin minimal məbləği: 50 AZN/USD
— Depozitin müddəti: 12 ay
— Depozit məbləğin artırılması: mümkündür
— Artımın minimum məbləği: 10 AZN/USD
— Faizlərin hesablama metodu: Hər ay faizlərin kapitallaşdırılması (Kapitallaşdırma - faizlərin hesablanmasında əmanətin məbləğindən başqa bu məbləğ üzrə əvvəl hesablanmış faizləri nəzərə alır).
— Bonus: Əgər müştəri 12 ay ərzində hər ay depozitin əsas məbləğinə əmanət artımı həyata keçirsə, o zaman əlavə bonus əldə edəcək
— Müddətin uzadılması: depozit müddəti bitdikdən sonra onu avtomatik olaraq uzatmaq mümkündür
— Faizlərin alınması: müddətin sonunda
Depozit məbləği vaxtından əvvəl götürülsə, yerləşdirildiyi gündən 180 günədək faizlər illik faiz dərəcəsinin 10%-ni təşkil edən faiz dərəcəsi üzrə hesablanır. Depozit məbləği vaxtdından əvvəl, lakin 180 gündən sonra götürülərsə, həmin günə hesablanmış faizlərin 30%-nin verilməsi nəzərdə tutulur

Kalkulyator

ay
Ümumi məbləğ
0 AZN
İllik faiz dərəcəsi
0%
Məhsullar
Xəbərlər
Digər