Kart qalığına illik 3%-dək gəlir

Kartda olan qalıq pula reytinqdən asılı olaraq,  illik 3%-dək gəlir hesablanır:


Reytinq dərəcəsi Cari hesabdakı gündəlik qalığa faizin hesablanması
USD AZN EUR
Stop 0.3% 3% 0%
Negative 0.3% 3% 0%
Standard 0.3% 3% 0%
New/Standard+ 0.3% 3% 0%
Positive 0.3% 3% 0%
Positive+ 0.3% 3% 0%
Super 0.3% 3% 0%
Super+ 0.3% 3% 0%
Məhsullar
Xəbərlər
Digər