Müddətli

Puluna dəyər qat! Əmanət hesabı aç və pulunu artır!

AZN USD EUR
3 ay 6 % - -
6 ay 8 % - -
12 ay 12 % 1.5 % 0.1 %
18 ay 12 % - -
24 ay 12 % - -
36 ay 12 % - -
AZN USD EUR
12 ay 11 % 1.2 % -
18 ay 11 % - -
24 ay 11 % - -
36 ay 11 % - -

Manat Müddətli əmanətlər üzrə qeyd edilən faiz dərəcələri kampaniya üzrə (+2%/+1.5%) bonusla qeyd edilib. (Kampaniya çərçivəsində 3, 6, 12, 18, 24 ay müddətinə yerləşdirilən əmanətlərə +2%, 36 ay müddətinə yerləşdirən əmanətlərə isə +1.5% bonus hesablanır. Kampaniyanın şərtlərinə əsasən əmanət müqavilə müddətinin sonuna kimi aktiv qaldıqda, bonus hesablanacaqdır. Bonusların tətbiq edilməsi 10.01.2021-ci il tarixinədək aktivdir.) 


Hədiyyə və imtiyazlar
Faizlərin ayda 1 dəfə alınması üçün əmanətin məbləğindən asılı olaraq müxtəlif növlərdə pulsuz kartlar verilir.

Əmanət təminatlı kredit

— Məbləğ - depozit məbləğinin max 70% həcmində.
— İllik faiz dərəcəsi - əmanətin faiz dərəcəsi + 3% təşkil edir
— Ödəniş qaydası annuitet qaydada həyata keçirilməlidir.
— Müddət : maksimal olaraq əmanətin bitmə müddətinə qədər

Əmanət təminatlı kreditin rəsmiləşdirilməsinə görə 1% kredit proseduru üzrə komissiya haqqı tutulur
— Məbləğ - depozit məbləğinin max 70% həcmində. 
— İllik faiz dərəcəsi - əmanətin faiz dərəcəsi + 3% təşkil edir
— Aylıq minimal faizin ödənilməsi ilə həyata keçirilməlidir
— Müddət : maksimal olaraq əmanətin bitmə müddətinə qədər 

Əmanət təminatlı kreditin rəsmiləşdirilməsinə görə 1% kredit proseduru üzrə komissiya haqqı tutulur
— Məbləğ- depozit məbləğinin max 60% həcmində
— İllik faiz dərəcəsi - əmanətin faiz dərəcəsi + 3% təşkil edir (AZN min 12 %)
— 20 000 AZN çox olmamaq şərti ilə
— Müddət : maksimal olaraq əmanətin bitmə müddətinə qədər (maks. 24 aydan çox olmamaq şərti ilə) 
— Kartın qiyməti: ödənişsizƏmanət təminatlı kreditin rəsmiləşdirilməsinə görə 1% kredit proseduru üzrə komissiya haqqı tutulur

Kalkulyator

3 ay
Ümumi məbləğ
0 AZN
Hər ay hesablanan faiz
0 AZN
İllik faiz dərəcəsi
0%

Əmanətin vaxtından əvvəl götürülməsi

a)      Əmanətin müddəti faktiki olaraq 90 günə kimi olduqda illik 0 (sıfır) faiz dərəcəsi üzrə;
b)      Əmanətin müddəti faktiki olaraq 91-180 günə kimi olduqda illik faiz dərəcəsinin 20%-ni təşkil edən faiz dərəcəsi üzrə
c)      Əmanətin müddəti faktiki olaraq 181-360 günə kimi olduqda illik faiz dərəcəsinin 30%-ni təşkil edən faiz dərəcəsi üzrə
d)      Əmanətin müddəti faktiki olaraq 361 gündən çox olduqda illik faiz dərəcəsinin 40%-ni təşkil edən faiz dərəcəsi üzrə

3 və 6 aylıq əmanətin vaxtından əvvəl xitam edilməsi hallarında müştəri tərəfindən “Hesablaşma Kassa Əməliyyatlar”-na görə 10 AZN komissiya tətbiq olunur.
Məhsullar
Xəbərlər
Digər