117

Rəhbərlik

Eldar Qəribov
Müşahidə Şurasının sədri
Emin Quliyev
Müşahidə Şurası sədrinin müavini
Elxan Qəribli
Müşahidə Şurasının üzvü
Dr. Kamen Zaxariyev
Müşahidə Şurasının üzvü
Kristof Gabriel Maetze
Müşahidə Şurasının üzvü
Eldar Qəribov
Müşahidə Şurasının sədri
Emin Quliyev
Müşahidə Şurası sədrinin müavini
Elxan Qəribli
Müşahidə Şurasının üzvü
Dr. Kamen Zaxariyev
Müşahidə Şurasının üzvü
Kristof Gabriel Maetze
Müşahidə Şurasının üzvü
Samir Balayev
Audit komitəsinin sədri
Adil Hüseynov
Audit komitəsinin üzvü
Səbinə Tağıyeva
Audit komitəsinin üzvü
Samir Balayev
Audit komitəsinin sədri
Adil Hüseynov
Audit komitəsinin üzvü
Səbinə Tağıyeva
Audit komitəsinin üzvü
Faiq Hüseynov
İdarə Heyətinin sədri
Faiq Zeynalov
İdarə Heyətinin üzvü
Maliyyə üzrə Direktor
Baş maliyyə inzibatçısı
Fərid Abuşov
İdarə Heyətinin üzvü
İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini
Baş Risk İnzibatçısı
İcraçı direktor
Emin Rəsulzadə
İdarə Heyətinin üzvü
Heybət Qədirov
İdarə Heyətinin üzvü
Faiq Hüseynov
İdarə Heyətinin sədri
Faiq Zeynalov
İdarə Heyətinin üzvü
Maliyyə üzrə Direktor
Baş maliyyə inzibatçısı
Fərid Abuşov
İdarə Heyətinin üzvü
İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini
Baş Risk İnzibatçısı
İcraçı direktor
Emin Rəsulzadə
İdarə Heyətinin üzvü
Heybət Qədirov
İdarə Heyətinin üzvü
İcraedici Komitə
1. Fərid Abuşov (sədr)
2. Heybət Qədirov (sədrin müavini)
3. Əfqan Baxışov
4. Rauf Ağayev
5. Tural Həsənov
6. Tural Hüseynov
7. Fuad Məmmədli
8. Səttar Kazımov
9. Emil Mehdiyev
Kredit Komitəsi
1. Vaqif Qəribli (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Fərid Abuşov
4. Emin Rəsulzadə
5. Tural Həsənov
6. Samir Balayev (daimi dəvətli)
Kiçik Kredit Komitəsi
1. Vadim Qədirov (sədr)
2. Tural Həsənov
3. Rauf Ağayev
4. Əfqan Baxışov
5. Tural Hüseynov
Risklərin İdarə edilməsi Komitəsi
1. Elxan Qəribli (sədr)
2. Tural Həsənov
3. Faiq Hüseynov
4. Faiq Zeynalov
5. Samir Balayev (səs hüququ olmayan üzv)
6. Vadim Qədirov
7. Heybət Qədirov
8. Fərid Abuşov
9. Əfqan Baxışov
10. Emin Rəsulzadə
11. Emil Mehdiyev
.
Mükafatlandırma üzrə Komitə
1. Eldar Qəribov (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Fərid Abuşov
4. Faiq Zeynalov
5. Natalya Sandler
6. Emin Rəsulzadə
7. Heybət Qədirov
İnformasiya Texnologiyaları üzrə Komitə
1. Murad Qurbanov(sədr)
2. Emin Ələsgərov
3. Yusif Məlikov
4. Tural Həsənov
5. Emil Mehdiyev
6. Səttar Kazımov
7. Novruz İbrahimov
8. Emin Quliyev (daimi dəvətli)
9. Fərid Məmmədzadə (daimi dəvətli)
Strateji idarəetmə üzrə Komitə
1. Fərid Abuşov (sədr)
2. Heybət Qədirov
3. Tural Hüseynov
4. Rauf Ağayev
5. Səttar Kazımov
6. Emil Mehdiyev
7. Tural Həsənov
8. Vadim Qədirov
9. Yalçın Tarverdiyev
10. Fərid Məmmədzadə
11. Oleg Kuçerov
12. Tahir Qəribov
13. Emin Ələsgərov
14. Novruz İbrahimov
Aktiv və Passivlərin İdarə edilməsi Komitəsi
1. Emin Rəsulzadə (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Fərid Abuşov
4. Faiq Zeynalov
5. Heybət Qədirov
6. Tural Həsənov
7. Tural Hüseynov
8. Fuad Məmmədli
9. Tahir Qəribov
İcraedici Komitə
1. Fərid Abuşov (sədr)
2. Heybət Qədirov (sədrin müavini)
3. Əfqan Baxışov
4. Rauf Ağayev
5. Tural Həsənov
6. Tural Hüseynov
7. Fuad Məmmədli
8. Səttar Kazımov
9. Emil Mehdiyev
Kredit Komitəsi
1. Vaqif Qəribli (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Fərid Abuşov
4. Emin Rəsulzadə
5. Tural Həsənov
6. Samir Balayev (daimi dəvətli)
Kiçik Kredit Komitəsi
1. Vadim Qədirov (sədr)
2. Tural Həsənov
3. Rauf Ağayev
4. Əfqan Baxışov
5. Tural Hüseynov
Risklərin İdarə edilməsi Komitəsi
1. Elxan Qəribli (sədr)
2. Tural Həsənov
3. Faiq Hüseynov
4. Faiq Zeynalov
5. Samir Balayev (səs hüququ olmayan üzv)
6. Vadim Qədirov
7. Heybət Qədirov
8. Fərid Abuşov
9. Əfqan Baxışov
10. Emin Rəsulzadə
11. Emil Mehdiyev
.
Mükafatlandırma üzrə Komitə
1. Eldar Qəribov (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Fərid Abuşov
4. Faiq Zeynalov
5. Natalya Sandler
6. Emin Rəsulzadə
7. Heybət Qədirov
İnformasiya Texnologiyaları üzrə Komitə
1. Murad Qurbanov(sədr)
2. Emin Ələsgərov
3. Yusif Məlikov
4. Tural Həsənov
5. Emil Mehdiyev
6. Səttar Kazımov
7. Novruz İbrahimov
8. Emin Quliyev (daimi dəvətli)
9. Fərid Məmmədzadə (daimi dəvətli)
Strateji idarəetmə üzrə Komitə
1. Fərid Abuşov (sədr)
2. Heybət Qədirov
3. Tural Hüseynov
4. Rauf Ağayev
5. Səttar Kazımov
6. Emil Mehdiyev
7. Tural Həsənov
8. Vadim Qədirov
9. Yalçın Tarverdiyev
10. Fərid Məmmədzadə
11. Oleg Kuçerov
12. Tahir Qəribov
13. Emin Ələsgərov
14. Novruz İbrahimov
Aktiv və Passivlərin İdarə edilməsi Komitəsi
1. Emin Rəsulzadə (sədr)
2. Faiq Hüseynov
3. Fərid Abuşov
4. Faiq Zeynalov
5. Heybət Qədirov
6. Tural Həsənov
7. Tural Hüseynov
8. Fuad Məmmədli
9. Tahir Qəribov

Axtarış

Məhsullar
Xəbərlər
Digər