İnternet bankçılıq Daxil ol 117 Xidmət şəbəkəsi

Cashback hesablanmır

Bu əməliyyatlara görə cashback bonusu hesablanmır:
  • Nağd əməliyyatlar;
  • Birja – Forex əməliyyatları;
  • Mərc oyunu saytlarında (Quasi cash/gambling) edilən əməliyyatlar;
  • Pul köçürmələri (CardToCard, CashByCode, VisaDirect, MoneySend);
  • Kommunal, Mobil ödənişlər, Stasionar telefonlar, İnternet/TV xidmət ödənişləri;
  • Kredit ödənişləri;
  • Taksit əməliyyatları;
  • Partnyor mağazalarda, daha öncədən endirim elan edilmiş məhsulun alışı zamanı, cashback bonusu hesablanmaya bilər;
  • Hökumət portalında etdilən ödənişlər;
  • Qeyri-partnyorlarda əməliyyat məbləği 5 AZN-dən az olan ödənişlərə cashback hesablanmır.
Məhsullar
Xəbərlər
Digər